Ochrana osobných údajov 

Ďakujem za Vašu návštevu na mojich stránkach, teší ma Váš záujem. Beriem ochranu vašich súkromných údajov vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránok  cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre mňa dôležitou záležitosťou, ktorú pri mojich obchodných procesoch beriem na vedomie.

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto webových stránok, sú spracované v súlade so Zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právo na informácie 

Na vyžiadanie vám Mgr. Ľudmila Jušková podľa možností bezodkladne a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o vás zaznamenané. Ak napriek našim snahám o správnosť údajov a   aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravím. 

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich nasmerovať na info@ludka-zamozna.sk kde som k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade, podnetov alebo sťažností.

Kodex ochrany údajov

Získavanie a spracovanie osobných údajov

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, a aj dátum a trvanie návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, prieskumu, zoznam cien alebo na realizáciu zmluvy.

Bezpečnosť

Mgr. Ľudmila Jušková prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia na ochranu údaje vedených u nás proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa a vývojom technológií sa neustále zlepšujú.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Mgr. Ľudmila Jušková používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na prieskumy týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, v akom je to potrebné. 

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní podľa nášho uváženia a diskrétnosti.

Možnosť odhlásenia

Chceme vaše údaje používať na to, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Ak nesúhlasíte, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľtoho zablokovať. V prípade e-mailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť z pomocou odhlásovacieho odkazu v päte každého e-mailu.

Cookies

Mgr. Ľudmila Jušková používa cookies k tomu, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé "súbory", ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu  navigácie a zabezpečeniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači.

Používanie súborov cookie môžete deaktivovať  vo svojom internetovom prehliadači

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prehlásenie predajcu: Mgr. Ľudmila Jušková, Čapajevova 4896/20, 08001 Prešov sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných údaje, ktoré sú zabezpečené proti neoprávnenému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadáte v objednávke e-booku sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich na realizáciu celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami. 

Vaše podrobné osobné údaje a údaje o nákupoch sú uložené v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytnuté tretím stranám. 

Súhlas regitrujúceho sa návštevníka stránok: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zahrnutím všetkých vyplnených osobných údajov do databázy  Mgr. Ľudmila Jušková, Čapajevova 4896/20, 08001 Prešov, IČO: 48222607 ako správca, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č.18/2018 Z. z. a na obdobie do odvolania súhlasu. 

Zároveň registrovaný dáva súhlas s tým, aby predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuky svojich obchodných partnerov.