Zásady ochrany osobných údajov

Pokiaľ ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov). 

Kto je správca? 

Som Mgr. Ľudmila Jušková, IČO 48222607, so sídlom Čapajevova 4896/20, 08001 Prešov, zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej Republiky č. 750-45076 ktorá prevádzkuje webovú stránku www.ludka-zamozna.sk. Vaše osobné údaje spracuvávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, na akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.  

Kontaktné údaje 

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-maile: info@ludka-zamozna.sk.

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vaších osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, 

plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

umožním vám a budem vás podporovať v uplaťňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania 

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

    vaše osobné údaje v rozsahu: vaše meno, e-mail nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. dodanie služby ).

  • vedenie účtovníctva

    ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme,  aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. 

  • marketing - zasielanie newslettrov 

    vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu - zaslanie obchodných oznámení. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. 

Pokiaľ nie ste mojim zákazníkom, zasielam vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia.  V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile. 

  • pokročilý marketing na základe súhlasu 

    Len na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov. 

  • fotografická dokumentácia - živé akcie napr. semináre  

Vaše osobné údaje si ponechádam po dobu počas premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu ich uschovania, alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak. 

Cookies 

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a na ktoré tránky prichádzate. Používaním cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenia zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžeme poskytnúť ešte lepšie služby. 

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávane len na základy vášho súhlasu. 

Moje webové stránky je možné predhádza tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov 

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. 

Prijala som a udržujem všekty možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám 

K vašim osobných údajom majú prístup moji spolupracovníci. 

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedie dáta ochrániť ešte lepšie než ja a na dané spracovanie sa špecializujú. 

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)

Facebook

Google.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie  spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere, budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenia a kvalitu spracovania ako na seba. 

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu

Všetky spracovania osobných údajov bude vykonávané na území EÚ na základe rozhodnutia Európskej komisie. 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov 

V súvislosti s ochranou osobných úajov máte radu práv. Pokiaľ budete chcieť niektorý z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: info@ludka-zamozna.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. 

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo. 

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zbadáte svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. 

Právo na obmedzenie spracovania môžete využíť, pokiaľ sa domievate, že spracuvávam vaše nepresné údaje, domievate sa, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. 

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr.: odhlásením z newslettru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Na to potrebujem aspoň 30 dní. 

Právo na výmaz ( byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás  zabudnúť, ale pokiaľ si to budeme priať, máte na to právo.  V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo všetkych dielčich spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 5 dní. 

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a naprl. musím evidovať vystavené daňové doklady počas lehoty stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazane iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail. 

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pociť, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou obdátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. 

Odhlásenie sa z newslettrov a obchodných oznámení 

E-maily s inčpiráciou, články či produkty a službami vám zasielam, ak ste môj zákazník, na základe môjho oprávneného záujmu. 

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stisknutím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile. 

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vám uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch  a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vaších osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá i po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobnú údaje vydané žiadnej inej tretej strane. 

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platí od 25.5. 2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov ktorú nájdete TU >>